Goede Doel

Goede Doel

We willen graag als stichting concrete onderzoeken steunen zodat onze donateurs heel specifiek weten waarvoor ze doneren.

In de toekomst gaan we mogelijk meerdere doelen steunen, maar voorlopig kiezen we voor onderstaand onderzoek bij Erasmus MC


Het Onderzoek

Bij veel hersentumoren maar ook bij botkanker, leukemie en galwegtumoren worden zogenaamde IDH-mutaties aangetroffen. Deze IDH-gemuteerde cellen in de tumor gedragen zich vreemd. Zij maken namelijk een stofje, genaamd D2HG aan. Een stofje dat in normale cellen niet aanwezig is. Men denkt dat dit stofje een rol speelt in het ontstaan van de kanker, maar daarvoor moet het wel de ideale omstandigheden hebben.

De theorie is dat het verlagen of het ophogen van D2HG de aanmaak van kankercellen remt, kankercellen doodt of hen gevoelig maakt voor radio- of chemotherapie.

Andere onderzoeken richten zich al op het verlagen van D2HG. Dat is waarom het Erasmus MC zich richt op het verhogen van D2HG.

Daarvoor is men op zoek naar een nieuwe medicijn die dit bewerktstelligt. Dit vergt veel onderzoek en testen….en daar is geld voor nodig.

klik hier voor meer info over het onderzoek

Bekijk hieronder een livestream uit 2021 over het onderzoek: